• citations Amitie

  Avec un ami à ses côtés, aucune route ne semble trop longue.

    Inconnu

   با داشتن یک دوست در کنار خود ،هیچ راهی طولانی بنظر نمی رسد     

  On peut vivre sans frère, mais non pas sans ami. 

  Proverbe arabe

   

   می توان بدون برادر زندگی کرد اما بدون دوست هرگز

   

  Une véritable amitié, c'est comme une etoile.

  Elle brille vraiment que lorsque nous traversons

  Les périods sombres de notre vie. 

  یک دوست حقیقی و ناب همچون  یک ستاره است

  او در لحظه تاریک زندگی ما به نور افشانی می پردازد 

  Celui qui trouve un ami, trouve un trésor. 

  Proverbe latin

   

  کسی که یک دوست پیدا کند یک گنج پیدا کرده است

  ضرب المثل لاتین

   

  Un mot aimable est comme

  un jour de printemps. 

  Proverbe russe 

   یک کلمه محبت آمیز همچون یک روز بهاری است

  ضرب المثل روسی 

  Celui qui a ami veritable

  N’a pas besoin d’un miroir. 

  Proverbe indien

   

  کسی که یک دوست واقعی دارد  به آینه احتیاج ندارد

  ضرب المثل هندی

   

  Qui cherche un ami sans défaut Reste sans ami. 

  Proverb turc

   

  کسی که در جستجوی یک دوست بی نقص است

  بدون دوست باقی خواهد ماند

  ضرب المثل ترک

   

  "Mon Dieu, gardez-moi de mes amis Quant à mes ennemis,  je m'en charge !".                                     

  Voltaire

   

  خدایا مرا از دست دوستانم حفظ کن

  خودم می دانم چطور از شر دشمنانم در امان باشم

  والتر

  La peine que l'on prend pour un ami est un repos. 

  Prvorbe perse

  رنج و زحمتی که انسان برای دوستش متحمل می شود  یک نوع آسایش است

  ضرب المثل ایرانی

   

  On peut difficilement se faire un ami en un an,

  on peut aisément le perdre en une heure. 

  Proverbe chinois

   

  دوستی را که شخص با زحمت در طول یک سال به دست می آورد

  او را به آسانی میتوان در طی یک ساعت از دست داد.

  ضرب المثل چینی 

  Il est préférable d'empêcher l'ami

  De tomber que l’aider a se relever . 

  Proverbe chinois 

  بهتر است که از افتادن و سقوط دوست جلوگیری کرد

  تا اینکه به او کمک کرد تا به پا خیزد.

  ضرب المثل چینی

   

  L'amitié est une trace qui disparaît

  dans le sable si on ne la refait pas sans cesse. 

  Proverbe de cameroun 

  دوستی مانند یک رد پای پاک شدنی رو ماسه است

  اگر رد پا را تازه نکنیم محو خواهد شد

  ضرب المثل کامرون

   

  Le plus bel âge de l'amitié est la vieillesse. 

  Proverbe francais 

   بهترین سن برای ایجاد دوستی سن پیری و سالخوردگی است

  ضرب المثل فرانسه 

  La seule rose sans épine est l'amitié. 

  تنها گل سرخ بدون خار "دوست" می باشد

   

  Mieux vaut un ami proche qu’un  frère éloigné.

   

  داشتن یک دوست نزدیک بهتر از داشتن برادری در دور دست است

   

  Qui cherche un ami sans défauts, cherche un royaume sans impôts. 

  کسی که بدنبال یک دوست  بدون نقص است گویی دنبال یک کشور بدون مالیات است

   

  Traite tes ennemis comme s'ils devaient un jour devenir tes amis.

   

  با دشمنان تان چنان رفتار کنید که  فرض کنید روزی دوست شما خواهند شد 

  Un bon ami c’est comme un livre merveilleux,

  L’intérieur est dix fois mieux que l’extérieur. 

  یک دوست خوب مانند  یک کتاب شگفت انگیز است که درون

   کتاب ده برابر بیرون و ظاهرش  شگفت انگیزتر است 

   

  Un seul ennemi est de trop ; cent amis ,trop peu . 

  یک دشمن زیاد و صد دوست خیلی کم هست

   

  Voulez-vous compter vos amis? Empruntez-leur de l’argent.

   

  می خواهید  روی دوستتان حساب کنید؟ از او پول قرض کنید.! 

  Sur 20 amis, 19 disent de mal de vous et le dernier qui en dit du bien lu dit mal.

   

  از هر 20 دوست  19 تای آنها از شما بدگویی می کنند

  و نفر آخر که به نیکی از شما یاد می کند شما از او بدگویی می کنید

   

  Aucun trésor n'est plus cher que celui de l'amitié. 

  هیچ گنجی به گرانبهایی دوستی نیست

   

  Beaucoup d'amis, beaucoup de gants - de peur de la gale. 

  (Charles Beaudelaire)

   

  دوستان زیاد ،دستکش های زیاد ،ترس از بیماری گال

   

  شارل بودلر

   

  C'est dans l'adversité que l'on découvre ses amis.                                                                    - Proverbe chinois

   

  در ایام نگون بختی و ادبار است که می توان دوستان را شناخت

  ضرب المثل چینی

   

  C’est dans les moments difficiles qu’on reconnaît ses vrais amis. 

  در سختی ها است که شخص می تواند دوستان واقعی اش را بشناسد 

  Celui qui n'est plus ton ami ne l'a jamais été.                                                                          - Aristote

   

  کسی که دیگر دوست تو نیست هرگز دوستت نبوده است

  ارسطو 

  Dire à un ami ses défauts, c'est le plus grand test de l'amitié. 

  گفتن عیبهای یک دوست به او ،بزرگتری آزمایش دوستی است 

  Toutes les grandeurs de ce monde ne valent pas un bon ami.

  Voltaire 1694-1778 

  تمامی شکوه وعظمت این جهان  ارزش یک دوست خوب را ندارند

  والتر 

   

  J’ai beaucoup de connaissances, mais très peu d’amis. 

  من آشنایان خیلی زیادی دارم اما دوستانم اندک هستند

   

  L'ami de tout le monde est l'ami de personne. 

  کسی که با همه دوست می شود دوست هیچ کس نیست. 

  L’amitié double les joies et réduit de moitié les peines .

   

   Francis Bacon 

  دوستی ،شادی ها را دو برابر و اندوه ها را نصف می کند

  فرانسیس بیکن 

  L’amitié est le sel de la vie .

   

  دوستی نمک زندگی است 

  L’amitié sans confiance, c’est une fleur sans parfum. 

  Laure Conan  

  دوستی بدون اعتماد مانند گل بدون عطر است

  لاور کونان

   

  « L’ami qui te comprend te crée »

   

  (Romain Rolland)

  دوستی که تو را درک کند تو را می سازد

  رومن رولان 

  Les soi-disant amis sont comparables à notre ombre ;

  ils nous suivent seulement quand le soleil brille.

   

  Isabel Cristina Ferreira

   

  دوستان خود خوانده و دروغین  مانند سایه ما هستند

  که ما را تا زمانی دنبال می کنند که خورشید می تابد

  ایزابل کریستینا فررا

  « Voulez-vous juger un homme ? Observez ses amis » 

  (Fénélon) 

  می خواهید در مورد یک انسان قضاوت کنید  به دوستان او بنگرید

  فنی لون

   

   « Ne t’enquiers pas de l’homme, regarde son ami » 

  (Proverbe arabe) 

  در مورد یک انسان  پرسش نکنید دوستان او را نگاه کنید

  ضرب المثل عربی

   

  « Dis moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es » 

  (Victor Hugo)

   

  به من بگو از چه کسی متنفر هستی ، من به تو خواهم گفت که تو کی هستی

  ویکتور هوگو

   

  « Il n’y a pas de meilleur miroir qu’un ami véritable » 

  (Proverbe chinois)

   

  آینه ای خوب تر از دوست واقعی وجود ندارد

   

  « Aucune route n’est longue aux côtés d’un ami »

   

  (Proverbe japonais)

   

  هیچ راهی با دوست طولانی نیست

  ضرب المثل ژاپنی

   

  « Qui cesse d’être ami ne l’a jamais été » 

  (Aristote, Rhétorique)

   

  کسی که دست از دوستی  بر دارد هرگز دوست نبوده است 

  Le meilleur miroir est un vieil ami (Georges Herbert)

   

  بهترین آینه یک دوست قدیمی است

   

  « Si tu veux connaître ton ami, couche-toi au bord du chemin et simule l’ivresse »

   

  (Proverbe jamaïquain)

   

  اگر می خواهی دوستت را بشناسی در کناره یک جاده دراز بکش و

  وانمود کن که مست هستی

  ضرب المثل جامائیکا یی

   

  Un ami c'est quelqu'un qui tacceptes comme tu es, mais qui t'aide aussi à devenir meilleur. 

  (merci Dav) 

  یک دوست خوب کسی است که تو را همان طوری که هستی می پذیرد

  اما به تو کمک می کند تا بهتر بشوید

   

  L’amitié est l’amour sans ailes .

  (Georges Byron)

   

  دوستی ،عشق بدون بال و پر است

  جورج بایرون

   

  La véritable amitié n’est jamais sereine . (Madame de R. Chantal)

   

  یک دوست واقعی هیچ وقت آرام نیست

  مادام شانتل

   

  Avoir beaucoup d'amis, c'est n'avoir pas d'amis. (Aristote)

   

  دوستان زیاد داشتن نشانگر نداشتن دوست است

  ارسطو

   

  "Un des bonheurs de l'amitié c'est d'avoir à qui confier un secret"

   

  یکی از خوشبختی های دوستی این است  که به تو اعتماد می کنند و

  رازی را با تو در میان می گذارند

   

  L'étoffe de toutes les amitiés est tissée de silence et de distance. 

   

  Inconnu

   

  سکوت و دوری  عواملی هستند که سبب غنی شدن دوستی می شوند

   

  Mieux vaut perdre un peu d'argent qu'un peu d'amitié. 

   

  Mieux vaut perdre un peu d'argent qu'un peu d'amitié.

   

  از دست دادن مقداری پول بهتر از آن است که شخص دوستش را از دست بدهد

   

  Rien n'unit aussi fort que la haine : ni l'amour, ni l'amitié, ni l'admiration.

  [Anton Tchekhov]

   

    هیچ چیزی نه عشق ،نه دوستی و نه تحسین  نمی تواند مانند " کینه" باعث اتحاد شود.

  آنتوان چخوف  

  Vivre sans amis, c'est mourir sans témoin.  George Herbert

   

  زندگی کردن بدون دوست مردن بدون شاهد است

  جورج هربرت 

  La richesse crée les amitiés ; la pauvreté compte les amis.                                           Bernard Willems 

  ثروت دوستی ایجاد می کند و فقر روی دوستی حساب می کند

  برنارد ویلیامز  

  L'égoïsme est le poison de l'amitié.  Honoré de Balzac

   

  خود خواهی سم دوستی است

  بالزاک

   

  Entre tous les ennemis le plus dangereux est celui dont on est l'ami.                    

   Alphonse Karr

   

  در میان تمامی دشمنان، خطرناک ترین آنها  از میان دوستان هستند

   

   

  L'éloignement et la longue absence nuisent à toute amitié.                                       Arthur Schopenhauer

   

  دوری و غیبت طولانی آسیب رسان به تمامی دوستی هاست

  شوپنهاور 

  La foi, la liberté et l'amitié sont les principaux biens de l'âme de l'homme.      

   

  Tacite 

  ایما ن،آزادی و دوستی جزو اساسی ترین خوبیهای فطری هر شخص است.

   

  La politique dénature et ruine l'amitié.   [Tahar Ben Jelloun] 

  سیاست باعث تغییر ماهیت دوستی و تخریب آن می شود 

  L'amitié du méchant est plus dangereuse que sa haine. 

  [Thomas Fuller]

  دوستی آدمهای شرور و بدجنس خیلی خطرناک تر از دشمنی آنها است

   

  Une bibliothèque est une chambre d'amis. 

  [Tahar Ben Jelloun]

   

  یک کتابخانه یک اطاق  پر از دوستان است 

  Heureux, tu compteras des amitiés sans nombre, Mais adieu les amis, si le temps devient sombre.

    [François Ponsard]

   

  در ایام خوشبختی دوستان بی شمار و فراوان هستند اما در

   ایام نامرادی دوستان اندک خواهند شد و خدا حافظ بر دوستی

   

  L'amitié d'un grand homme est un bienfait des dieux.

    [Voltaire]

   

  دوستی با یک انسان بزرگ یکی از الطاف الهی است

  ولتر

   

  La lecture est une amitié.

  [Marcel Proust]

  کتابخوانی یک نوع دوستی است 

  مارسل پروست 

    L'amitié, comme l'amour, demande beaucoup d'efforts, d'attention, de constance, elle exige surtout de savoir offrir ce que l'on a de plus cher dans la vie : du temps !

   

    [Catherine Deneuve] 

  " La terre nous fait attendre ses présents à chaque saison, mais on recueille à chaque instant les fruits de l'amitié. "

  Démophile 

  زمین برای آنکه ما را از میوه ها و ثمراتش بهرمند سازد ماه ها ما را  منتظر

  و چشم براه قرار می دهد  ولی شخص می تواندهر لحظه از دوستانش بهرمند شود. 

  " Avoir de l'or faux est un malheur supportable et facile à découvrir ; mais le faux ami, c'est ce qu'il y a de plus pénible à découvrir. "

   

  Théognis

   

  داشتن طلای تقلبی یک سیه روز قابل تحمل است که به سادگی قابل تشخیص است

  اما تشخیص و شناخت دوست تقلبی کاری سخت و دشوار است.

   

  " Vous avez trois sortes d'amis : vos amis qui vous aiment, vos amis qui ne se soucient pas de vous, et vos amis qui vous haïssent. "

   

  Chamfort

   

  شما سه نوع دوست دارید : 1- دوستانی که شما را دوست دارند .2- دوستانی  که

  نگران و دلواپس شما نیستند .3- دوستانی که از شما متنفر هستند 

  " Un ami est long à trouver et prompt à perde. "

  Proverbe general

   

  یک دوست با جستجو طولانی یافته می شود  ولی سریع از دست داده می شود

  « Que reste-t-il de la vie , excepté d’avoir aimé ? »                                                 (Victor Hugo, Les Voix intérieures)

   

  از زندگی چه باقی می ماند جز داشتن دوستان

  ویکتور هوگو

  « »

 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Vous devez être connecté pour commenter