•  متن آهنگ:

  J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci
  Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici
  Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané
  Que le temps d'avant, c'était le temps d’avant
  Que si tout zappe et lasse, les amours aussi passent

  Il faut que tu saches

  J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs
  Même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures
  J'irai chercher ton âme dans les froids dans les flammes
  Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore

  Fallait pas commencer, m'attirer, me toucher
  Fallait pas tant donner, moi je sais pas jouer
  On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi
  Je ne suis pas les autres avant maintenant,
  Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche

  Je veux que tu saches

  J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs
  Même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures
  J'irai chercher ton âme dans les froids dans les flammes
  Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore

  Je trouverai des langages pour chanter tes louanges
  Je ferai nos bagages pour d'infinies vendanges
  Les formules les magiques des marabouts d'Afrique
  Je les dirai sans remords pour que tu m'aimes encore

  Je m'inventerai reine pour que tu me retiennes
  Je me ferai nouvelle pour que le feu reprenne
  Je deviendrai ces autres qui te donnent du plaisir
  Vos jeux seront les nôtres, si tel est ton désir

  Plus brillante, plus belle, pour une autre étincelle
  Je me changerai en or pour que tu m'aimes encore

  Pour que tu m'aimes encore

   -----------------------------------------------------

  ترجمه 

  متوجه حرف هایت شدم؛ دقیقا فهمیدم؛ ممنون
  که اینجا همه چیز منطقی و جدید است
  که همه چیز دگرگون شده و گل ها پژمرده اند
  که گذشته ها گذشته...
  و اینکه اگر همه چیز تغییر می کند و ملال انگیز می شود
  عشق ها نیز خواهند گذشت
  اما باید این را بدانی
  به جستجوی قلب تو خواهم آمد 
  حتی اگر آن را به دوردست ها ببری
  حتی اگر آنگاه که می رقصی، دیگری همپای رقص تو باشد
  به جستجوی روح تو خواهم آمد
  چه در سرما و چه در میان شعله های آتش
  تو را سحر و جادو خواهم کرد
  تا باز هم دوستم بداری
  تا باز هم دوستم بداری

  از ابتدا نباید آغاز می کردی
  نباید مرا مجذوب خود می ساختی
  نباید لمسم می کردی
  ای کاش اینقدرها به من نمی بخشیدی
  من که بازی را بلد نیستم...
  می گویند که امروزه همه اینگونه رفتار می کنند
  ولی من که مثل همه نیستم
  پیش از اینکه به هم وابسته شویم
  و پیش از اینکه همدیگر را به دور بیندازیم
  می خواهم این را بدانی

  به جستجوی قلب تو خواهم آمد 
  حتی اگر آن را به دوردست ها ببری
  حتی اگر آنگاه که می رقصی دیگری همپای رقص تو باشد...
  به جستجوی روح تو خواهم آمد
  چه در سرما و چه در میان شعله های آتش
  تو را سحر و جادو خواهم کرد
  تا باز هم دوستم بداری...

  زبان های دیگری خواهم یافت تا با آنها
  مدح تو را آواز بخوانم
  چمدان هایمان را خواهم بست
  تا با هم جاودانه به جشن چیدن انگور برویم
  ورد های جادویی راهبان آفریقایی را خواهم یافت
  و بی دریغ آنها را زمزمه خواهم کرد
  تا تو باز هم دوستم بداری...

  از خود ملکه ای خواهم ساخت
  تا مرا به خود راه دهی
  خود را از نو خواهم ساخت
  تا این آتش دوباره گُر بگیرد
  من هم شبیه یکی از دیگرانی خواهم شد
  که برای تو لذت را به ارمغان می آورند
  و بازی های بین شما، بازی های بین ما خواهد شد
  اگر تو اینگونه بیشتر می پسندی
  درخشان تر و زیبا تر خواهم شد
  تا شراره ای دیگر ایجاد شود
  خود را به زر تبدیل خواهم کرد
  تا تو باز هم دوستم بداری...
  تا تو باز هم دوستم بداری...
  تا تو باز هم دوستم بداری...
  تا تو باز هم دوستم بداری...

   

  « »

 • Commentaires

  1
  Fati
  Jeudi 24 Juillet 2014 à 06:50
  Magnifique! C'est une de mes chansons préférées, "Céline Dion"

  Vous devez être connecté pour commenter